Jestem związany z branżą finansowo-ubezpieczeniową od 2010 roku. Obsługuję kilkuset klientów, z którymi utrzymuję ciągłe relacje. Moja rola nie kończy się w momencie wypisania wniosku ubezpieczeniowego czy polisy, ona się wtedy zaczyna. 


Przemysław Szczypczyk

Moja oferta

Ubezpieczenia na życie

Ochrona rodziny, firmy, kredytu. Zarówno wyliczane indywidualnie (proszę o kontakt) jak i w formie grup otwartych.
Zapraszam do oferty online

Ubezpieczenia emerytalne

Gwarantowane polisy z myślą o zgromadzeniu dodatkowego kapitału na emeryturę

Ubezpieczenia posagowe

Gwarantowane polisy służące zgromadzeniu kapitału dla dzieci na start w dorosłe życie

Ubezpieczenia od poważnych zachorowań

Ochrona na wypadek poważnych chorób, aby dalej kontynuować aktywne życie

Ubezpieczenia od uszczerbków na zdrowiu

Ochrona na wypadek uszczerbków na zdrowiu, aby dalej kontynuować aktywne życie

Ubezpieczenia dochodu

Zabezpieczenie osób samozatrudnionych na wypadek czasowej niezdolności do pracy

Ubezpieczenia nieruchomości

Ochrona domów i mieszkań oraz wszelkich ruchomości domowych.

Zapraszam do kalkulatora online

Ubezpieczenia komunikacyjne

Obezpieczenie obowiązkowe OC oraz AC i NNW.
Zapraszam do kalkulatora online

Ubezpieczenia szkolne

Ubezpieczenie dzieci od narodzin do 26 roku życia.
Zapraszam do oferty i zakupu online

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie wyjazdu turystycznego ale także np do pracy za granicą.
Zapraszam do kalkulatora online

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie obowiązkowe rolników a także ubezpieczenie gospodarstwa, sprzętu i upraw

Pakiety medyczne

Dostęp do prywatnej opieki medycznej w Luxmed oraz Polmed.
Oferta i zapis online
Kontakt do mnie:

tel: 507-169-510
e-mail: przemekszczypczyk@gmail.com